Chráněná území ČR ve fotografii

1

Fotografie maloplošných chráněných území, památek a jiných přírodních zajímavostí

cssqbebgcahrdanlenfifrdeelhugaitjanoplptrorugdsrskslessvukvicy

V souvislosti s novými pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) je před přihlášením nebo registrací nového uživatele v nutné, potvrdit souhlas s uložením souborů cookies. Souhlas potvrdíte kliknutím na zelené tlačítko v zápatí stránky. Bez Vašeho souhlasu není přihlášení, ani registrace možné...

Něco o těchto stránkách

Co na těchto stránkách najdete. Především fotografie pořízené na maloplošných chráněných územích, v přírodních rezervacích a přírodních památkách, ale i přírodní zajímavosti z některých jiných zajímavých míst, která mezi chráněná území nepatří.

Pro každé území, přírodní památku, či zajímavost, jsem vytvořil samostatnou galerii, obsahující fotogrfie celkových pohledů, i zajímavých detailů, fotografie chráněných druhů rostlin a živočichů, vyskytujících se v dané lokalitě. 

Mým cílem rozhodně není vytvoření vědeckého díla s obsáhlými popisy jednotlivých lokalit, chráněných druhů rostlin a živočichů kteří se na nich nacházejí. Podobných stránek je možné najít na internetu bezpočet. Cíl tohoto projektu je mnohem skromější. Rád bych touto formou přiblížil návštěvníkům stránek některá, především méně známá chráněná místa, upozornil na jejich existenci  a možná tím dal i tip na příjemný výlet. Poto zde nenajdete jen fotografie, ale i mapu s vyznačenými lokalitami, s možností vyhledání trasy a souřednicemi GPS.

Kategorie územní ochrany

(druhy zvlášť chráněných území)

Každý typ chráněného území požívá jiný stupeň ochrany. Popis stupňů ochrany najdete pod odkazy jednotlivýc kategorií. 

Nejvyšší stupeň ochrany se vztahuje na Národní parky, nejnižší na Přírodní památky

Mimo fotografií z uvedených chráněných území, najdete ve fotogaleriích i fotografie z dalších lokalit, nepožívajících statut chráněných území, která však bezesporu patří k přírodním zajímavostem.

Než vyjedete na výlet

I když ČR nepatří k velkým státům a rozlohou necelých 79 000 km2 (78 866 km2) zaujímá ve světě 116 místo, mohou nám i mnohem větší země naši přírodu závidět. A jistě si všichni přejeme, aby taková zůstala i do budoucna. Pokud se tedy budete chtít podívat na některé z míst, jejichž fotografie zde najdete, seznámte se s tím, jaká je úroveň jeho ochrany, co je na takovém místě dovoleno, resp. co na něm dovoleno není. 

Obecné informace o ochraně přírody najdete v § 14 - § 36 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (celé znění zákona ke stažení)

V dokumentech kterými byla konkrétní chráněná území vyhlášena, mohou být uvedena další opatření sloužící k jejich ochraně a platná vždy pro tu kterou konkrétní lokalitu. 

Co bývá ve zvlášť chráněných územích nejčastějí zakázáno?

  • vstupovat mimo vyznačené cesty – NP (1. zóna), NPR
  • vjíždět motorovými vozidly – NP, CHKO, NPR
  • tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomu vyhrazená - NP, CHKO, NPR
  • sbírat a odchytávat rostliny a živočichy – NP, NPR, PR
  • povolovat a umísťovat nové stavby – NP (1. zóna), CHKO (1. zóna), NPR, PR

Rozhodnete-li se tedy navštívit některé z chráněných území, dodržujte všechna omezení, která se na něj vztahují. 

Facebook Comment

Právě přítomno: 578 hostů a žádný člen

Najdete mne na Facebooku

1

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.