Chráněná území ČR ve fotografii

1

Fotografie maloplošných chráněných území, památek a jiných přírodních zajímavostí

cssqbebgcahrdanlenfifrdeelhugaitjanoplptrorugdsrskslessvukvicy

V souvislosti s novými pravidly pro ochranu osobních údajů (GDPR) je před přihlášením nebo registrací nového uživatele v nutné, potvrdit souhlas s uložením souborů cookies. Souhlas potvrdíte kliknutím na zelené tlačítko v zápatí stránky. Bez Vašeho souhlasu není přihlášení, ani registrace možné...

Chráněná krajinná oblast

je kategorie ochrany přírodního území s menším stupněm ochrany než národní park. Je určená k ochraně rozlehlejších území nebo celých geografických oblastí s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převahou přirozených, resp. polopřirozených ekosystémů. Chráněné krajinné oblasti v Česku se vyhlašují nařízením vlády. Na území Česka existuje v roce 2018 26 velkoplošných chráněných území vyhlášených jako chráněné krajinné oblasti. V roce 2008 ministerstvo životního prostředí pověřilo Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR přípravou návrhu na vyhlášení nové CHKO Soutok, jakož i návrhu plánu péče o toto území na soutoku řek Dyje a Moravy. Podle MŽP tato oblast představuje největší komplex zachovalých lužních lesů ve střední Evropě, ve kterém žije mnoho mimořádně vzácných druhů živočichů a unikátních rostlinných společenstev. Jedná se o evropsky významnou lokalitu,ptačí oblast soustavy NATURA 2000, biosférickou rezervaci UNESCO i mokřad zapsaný ve světovém seznamu Ramsarské úmluvy. Přehled chráněných krajinných oblastí v Česku včetně jejich rozlohy a roku vyhlášení zachycuje tabulka:

Zdroj: Wikipedia

Chráněná krajinná oblastDatum
vyhlášení
Rozloha
v km²
CHKO Beskydy 5. 3. 1973 1 205
CHKO Bílé Karpaty 3. 11. 1980 747
CHKO Blaník 29. 12. 1981 40
CHKO Blanský les 8. 12. 1989 219
CHKO Brdy 1. 1. 2016 345
CHKO Broumovsko 27.3.1991 432
CHKO České středohoří 19. 3. 1976 1 069
CHKO Český kras 12. 4. 1972 132
CHKO Český les 1. 8. 2005 466
CHKO Český ráj 1. 3. 1955 182
CHKO Jeseníky 19. 6. 1969 745
CHKO Jizerské hory 8. 12. 1967 374
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj 19. 3. 1976 410
CHKO Křivoklátsko 24. 11. 1978 625
CHKO Labské pískovce 27. 6. 1972 243
CHKO Litovelské Pomoraví 29. 10. 1990 93
CHKO Lužické hory 19. 3. 1976 270
CHKO Moravský kras 4. 7. 1956 91
CHKO Orlické hory 28. 12. 1969 233
CHKO Pálava 19. 3. 1976 85
CHKO Poodří 27. 3. 1991 82
CHKO Slavkovský les 3. 5. 1974 611
CHKO Šumava 27. 12. 1963 994
CHKO Třeboňsko 15. 11. 1979 687
CHKO Žďárské vrchy 25. 5. 1970 709
CHKO Železné hory 27. 3. 1991 285

Právě přítomno: 242 hostů a žádný člen

Najdete mne na Facebooku

1

Licence

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons
Uveďte původ, Neužívejte komerčně, Nezpracovávejte
3.0 Česká republika License
.

Pro možnost použití zde publikovaných fotografií ke komerčním účelům, kontaktujte autora se žádostí o udělení licence

Vstupem na tyto stránky souhlasíte s využíváním cookies,
sloužícím pro autentizaci uživatelů a pro statistiku návštěvnosti.